Konkurs ekologiczny „ekoRamże 2022”

Poszukujemy osób, firm i instytucji zaangażowanych aktywnie działania ekologiczne. Wszystkich, którzy w praktyce wdrażają życie zgodne ze środowiskiem.

W ramach projektu „Nie (bądź) śmieć!” Stowarzyszenie Polska 2050 organizuje konkurs, który wyłonić ma pozytywne postawy w zakresie dbałości o środowisko naszej gminy. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać niezbędny formularz wraz z załącznikami, a co najważniejsze, atrakcyjną formę prezentacji np. film, zdjęcia, prezentacja itp.

ekoramaże 2022

Organizatorzy nagrodzą najlepszych w pięciu kategoriach:

Kategoria I – ekoPostawy

Przeznaczona jest dla osób indywidualnych zamieszkujących lub działających na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Nagroda przeznaczona jest dla osób, które w szczególny sposób przysłużyły się ochronie środowiska w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny.

Kategoria II – ekoRodzina

Przeznaczona jest dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Nagroda przeznaczona jest dla rodzin, które w swoim codziennym życiu kierują się zasadami, które wspierają ochronę środowiska np. zerowaste, posiadają ekologiczny dom i ogród.

Kategoria III – ekoOgród

Przeznaczona jest dla gospodarstw domowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Nagroda przeznaczona jest dla osób i rodzin, które prowadzą ekologiczny ogród lub uprawy.

Kategoria IV – ekoEdu

Przeznaczona jest dla szkól, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Nagroda przeznaczona ww. podmiotów, które przeprowadziły w latach 2020-2022 ciekawy projekt edukacyjny w zakresie ekologii.

Kategoria V – ekoFirma

Przeznaczona jest dla firm, przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny. Nagroda przeznaczona ww. podmiotów, które dążą do prowadzenia swojej działalności w zgodzie ze środowiskiem, zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres kolo.powiatrybnicki@polska2050.pl lub osobiście po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 605 615 839).

Ostateczny termin dostarczenia prac – 30.11.2022.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Załączniki