Opinie · 15 grudnia, 2019 0

Biblioteka do likwidacji?

Na ostatniej sesji Rady Miasta Czerwionka-Leszczyny podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji filii bibliotecznej? Czy to koniec biblioteki w Stanowicach?

Tekst ukazał się na portalu obywatelskim Lokalsi.net

Powodem likwidacji biblioteki w Stanowicach jest wypowiedzenie umowy przez właściciela nieruchomości , w której obecnie znajduję się biblioteka. Uchwała ta jest konieczna, gdyż zgodnie z ustawą należy ją podjąć na minimum pół roku przed zamknięciem takiego obiektu.
Pierwsza próba podjęcia tej uchwały miała mieć miejsce na sesji listopadowej. Po sprzeciwie części radnych postanowiono dać czas na znalezienie nowego lokum dla biblioteki.

Sprawa jest o tyle trudna, że nowe lokum powinno znajdować się najlepiej na parterze i spełniać pewne wytyczne, zalecane przez Bibliotekę Śląską. Jak do tej pory nie udało się znaleźć takiego lokum.

Wierzymy jednak, że władze gminy zrobią wszystko, by takie lokum znaleźć i utrzymać obiekt kultury na terenie sołectwa