Fundacja Europejski Instytut Outsorcingu

Obecnie od 2020 pracuje w fundacji Fundacja Europejski Instytut Outsorcingu. W ramach pracy w fundacji odpowiedzialny jestem za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze. Punkt prowadzimy w Rybniku. Obecnie jest to najprężniej działający punkt w kraju, a miasto Rybnik jest liderem składanych wniosków przez mieszkańców.

Moim zadaniem jest usprawnianie pracy punktu, komunikacja z mieszkańcami (zarówno w punkcie jak i na mediach społecznościowych), przygotowanie wniosków o dotację i rozliczenie. W ciągu 12-tu miesięcy pracy punktu przygotowaliśmy 1000 wniosków dla mieszkaców.

W ramach pracy w fundacji miałem również okazję przygotowywać wniosek do programu Erasmus+ Sport, który uzyskał dotację.

Ponieważ Fundacja jest w fazie szybkiego rozwoju również praca w niej przynosi ciekawe wyzwania, które już wkrótce czekają również mnie.

O Fundacji

Fundacja powstała w 2011 roku. Działa głownie na terenie kraju, jak również poza granicami. Na samym początku organizacja zajmowała się akcjami charytatywnymi, skupiających się na wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem na terenie województwa śląskiego. W 2014 roku członkowie fundacji zaczęli angażować się we współpracę z miastem Chorzów odnośnie kształtowania i realizowania polityki młodzieżowej i senioralnej. Doświadczenia przenieśli na grunt lokalny, realizując zadanie publiczne w zakresie edukacji seniorów w Orzeszu (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu). Od 2015 roku fundacja zaangażowała się w działalność międzynarodową (Program Erasmus+). Przez 3 lata zrealizowała dwa projekty (jedno szkolenie oraz wymianę dla młodzieży o mniejszych szansach w zakresie social mediów).