Uncategorized · 27 marca, 2024 0

Moja „piątka” dla powiatu

W nadchodzących wyborach zdecydowałem się startować do rady powiatu. Dziś nieco o tym czym chciałbym zająć się na szczeblu naszego powiatu.

Pamiętajmy, że jeden człowiek nie jest wstanie zająć się wszystkim. Dlatego, na najbliższe pięć lat określiłem sobie pięć kluczowych obszarów, którymi chciałbym zająć się, jeśli wybierzecie mnie Państwo radnym.

Programy zdrowotne

Drogi i chodniki są ważne. Mam jednak wrażenie, że w ostatnich latach powiat stawiał głównie na zadania inwestycyjne. Czas to zmienić!

Powiat rybnicki ma to „szczęście w nieszczęściu”, że nie posiada własnego szpitala. Dlaczego napisałem, że ma szczęście? Jak wiemy, finansowanie służby zdrowia w naszym kraju jest na dramatycznie złym poziomie. Nie chodzi tu tylko o wysokość nakładów, ale i organizację ochrony zdrowia. W związku z tym nasz powiat nie musi łożyć niemałych pieniędzy na utrzymanie szpitala. Wystarczy zerknąć na kłopoty szpitala w Rydułtowach. Dzięki takiej sytuacji, finanse naszego powiatu są na bardzo dobrym poziomie.

Stąd mój postulat, by zająć się bardziej programami prozdrowotnymi dla naszych mieszkańców. Programy profilaktycznych badań dla osób po 40-tym roku życia, wsparcie badań niepłodności, programy dla seniorów czy programy edukacyjne dla młodzieży. To krótki zarys tego, co moglibyśmy zaproponować mieszkańcom powiatu. W dzisiejszych czasach znaczenie fundamentalne jednak zaczyna mieć…

Psychologia i psychiatria dziecięca

Dlatego chciałbym wzmocnić działania naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Chciałbym znacznie skrócić czas oczekiwania na diagnozy, wydawanie orzeczeń, a w efekcie przyspieszyć rozpoczęcie terapii.

Chciałbym również zadbać o zdrowie psychiczne naszych nastolatków.

Przedstawiony przez Fundację GrowSPACE raport wskazuje, że w 2023 roku liczba przypadków prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 roku życia wyniosła 2139. Liczba prób samobójczych, które niestety zakończyły się zgonem wynosi sumarycznie 146 przypadków.

Wiąże się to również ze wzrostem zachorowań na depresję. W związku z tym wraz ze specjalistami chciałbym wprowadzić działania edukacyjno-profilaktyczne w szkołach na terenie powiatu. Również uwzględniając edukację rodziców.

Transport publiczny

Komunikacja zbiorowa to obszar budzący w ostatnich latach dużo emocji w naszej gminie. Po rozmowach z przedstawicielami innych gmin naszego powiatu wiem, że problem nie dotyczy tylko naszej gminy. Nadchodzi moment na połączenie sił w tym temacie. W związku z tym chciałbym poddać pod dyskusję możliwość odłączenia naszej gminy od MZK Jastrzębie, przejęcia organizacji transportu przez powiat w porozumieniu ze wszystkimi gminami. Naturalnym kierunkiem również jest współpraca z miastem Rybnik. Transport w najbliższych latach będzie przechodził znaczącą transformację. Nie możemy zostać w tyle.

Oprócz transportu drogowego ważnym kierunkiem jest rozwój kolei w naszym regionie. Chciałbym wspierać takie działania, które pozwolą naszym mieszkańcom na sprawne przemieszczanie się po regionie. Jednocześnie zaznaczając, że nie może się to odbywać kosztem mieszkańców i terenów cennych dla gminy (jak to ma miejsce przy budowie linii szybkich prędkości do CPK).

Organizacje pozarządowe i działania młodych

Powiat, jak do tej pory jest rzadkim partnerem dla organizacji pozarządowych. Chciałbym to zmienić inicjując spotkania sieciujące organizacji, powołując programy dotacyjne czy wspierając działania organizacji zarówno finansowo, infrastrukturalnie, jak i sprzętowo. Organizacje pozarządowe to ważny filar naszego społeczeństwa.

Jako inicjator powstania Młodzieżowej Rady w gminie Czerwionka-Leszczyny chciałbym dalej wspierać działania młodych. Wspierać ich pomysły, dawać przestrzeń do wysłuchania przez dorosłych.

Lepsza jakość życia

Każdy z nas chce żyć w miejscu, gdzie może oddychać czystym powietrzem, cieszyć się z zasobów wodnych, czy wolnej od zanieczyszczeń natury. W powiecie chciałbym wzmacniać tego typu działania. Tworzyć i wspierać programy wymiany źródeł ciepła i instalacji OZE. Musimy pamiętać, że zostając w tyle grozi wielu z nas ubóstwo energetyczne, które określana jest jako ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb: ogrzewanie/chłodzenie, gotowanie, oświetlenie itp.