Superfundacja

W Superfundacji zaangażowany jestem od połowy 2020 roku. W ramach animacji prowadzę zajęcia z nowych technologii dla seniorów w Klubie Senior+ Północ. Przybliżam seniorom świat komputerów, smartfonów, tabletów i nowych technologii. Wdrażam ich również w świat internetu. Bo senior ma moc!

O Superfundacji

Fundacja Superfundacja jest organizacją pożytku publicznego z Rybnika, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wspiera aktywnych w każdym wieku. Prowadzi rehabilitację w wodzie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężonymi. Wspiera osoby w wieku 60+, pozyskuje środki na działania senioralne, prowadzi Klub Senior+ Północ w Rybniku oraz Senior+ Bełsznica w Gminie Gorzyce. Animujemy środowisko lokalne, prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wspierając Superfundację wspierasz naszych Superbohaterów.

Naszą misją jest dążenie do jak najpełniejszego rozwoju osobistego każdego Superbohatera. Począwszy od diagnozy potrzeb, rozpoznania mocnych stron, wytyczenia celów, promowania każdego Waszego sukcesu. Naszym celem jest wspólne i twórcze wypracowanie takich narzędzi, które w sposób kompleksowy wspierałyby każdą osobę, która zwróci się do naszej fundacji.

W 2020 roku Superfundacja ruszyła z szeroko zakrojoną akcją zbiórki 1% podatku na rzecz rehabilitacji swoich podopiecznych. Wspieramy Superbohaterów, czyli osoby, które codziennie przezwyciężają rozmaite trudności. Czy już wiesz jaka jest Twoja supermoc? To Twój 1%.