Moje organizacje · 15 stycznia, 2021 0

Stowarzyszenie Redukowania Bierności

Stowarzyszenie Redukowania Bierności powstało z inicjatywy młodych osób. Miało na celu aktywizację młodzieży w gminie Czerwionka-Leszczyny. Współzałożycielami byli również młodzi ludzie. Po przedstawieniu idei postanowiłem włączyć się w proces założenia organizacji. W początkowym okresie byłem również członkiem zarządu.

Po początkowych sukcesach jakimi były mniejsze projekty np. promujące CSR w lokalnych firmach SRB podjęło się wraz z CRiS i Fundacją Ramża zadania prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych. Zadanie to realizowano przez 2 lata. W roku 2018 i 2019 wraz ze Stowarzyszeniem Luxtorpeda realizowano projekt „Wolontariat wzmacnia”.

Obecnie po zmianach życiowych młodych założycieli organizacja znajduje się w procesie likwidacji.