Polska 2050 powiat rybnicki · 5 października, 2023 0

Przyszłość naszych dzieci i wnuków jest dla mnie NAJważniejsza

Żeby dobrze o Nich zadbać potrzeba dobrej edukacji. Trzecia droga postuluje 6% PKB na edukację dzięki czemu chcemy zrobić szkołę nowoczesną.

Jestem przekonany, że szkoła ma kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszego społeczeństwa. Dlatego uważam, że szkoła powinna nie tylko przekazywać uczniom wiedzę, ale także rozwijać ich kompetencje i umiejętności niezbędne do radzenia sobie w dynamicznym świecie. Szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie odkrywają swoje pasje i talenty, a także uczą się planować swoją ścieżkę zawodową i osobistą. Szkoła powinna także przygotowywać uczniów do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych wyzwań. Tylko w ten sposób możemy zapewnić naszym młodym ludziom sukces i satysfakcję w życiu.

Edukacja jest podstawą wszystkiego. Inwestycja w przyszłe pokolenia to inwestycja w przyszłość i dobrobyt naszego kraju. Dlatego stworzenie szkoły przyszłości – szkoły na miarę XXI wieku – jest absolutnym priorytetem Polski 2050 Szymona Hołowni.
Chodź ze mną Trzecią Drogą już 15 października