Konkurs dla rodzin zastępczych

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą żółtą ozdobę choinkową. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin zastępczych a do wygrania są wejściówki do kina dla całej rodziny.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci przebywające w pieczy zastępczej na terenie powiatu rybnickiego (gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany) oraz miasta na prawach powiatu Rybnik

Zakres prac konkursowych:
● dowolna ozdoba, która może zostać zawieszona na bożonarodzeniowym drzewku,
● technika prac dowolna,
● warunkiem poddania pracy ocenie jest, aby dominującym kolorem ozdoby był kolor żółty.

Zasady i warunki uczestnictwa:
● każdy uczestnik konkursu może dostarczyć dowolną ilość prac
● informacja o przygotowaniu pracy powinna być zgłoszona pod adresem mailowym kolo.powiatrybnicki@polska2050.pl , wraz z podaniem danych kontaktowych do osoby pełniącej rolę rodzica oraz ilości członków rodziny (w tym dzieci biologicznych) bez podawania danych osobowych.

Terminy:
● prace należy składać do 19 grudnia 2021 r.,
● ogłoszenie wyników nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
● w terminie pomiędzy 20 a 23 grudnia 2021 organizator konkursu zbierze wszystkie prace zgłoszone do konkursu i udekoruje nimi bożonarodzeniowe drzewko.

Pełny regulamin dostępny jest tutaj.