Informacje dla mieszkańców · 16 listopada, 2023 0

Dzisiaj obchody 25-lecia Powiatu Rybnickiego

Dzisiaj obchody 25-lecia Powiatu Rybnickiego w Starostwo Powiatowe w Rybniku.

O godzinie 16.00 odbędzie się uroczysta sesja z okazji Jubileuszu 25-lecia Powiatu Rybnickiego.
Z tej okazji warto wspomnieć o kilku tematach, którymi zajmuje się powiat:

  • Edukacja: Powiat zakłada i zarządza szkołami specjalnymi, ponadgimnazjalnymi i sportowymi, tworzy strategie oświatowe i sieć szkół, uzupełniając rolę gmin.
  • Zdrowie: Opracowuje programy zdrowotne, prowadzi szpitale.
  • Rodzina i niepełnosprawni: Wspiera rodziny i osoby niepełnosprawne poprzez poradnictwo, opiekę w rodzinach zastępczych, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie finansowe.
  • Transport i drogi: Organizuje transport publiczny, nadzoruje drogi powiatowe, zarządza remontami i badaniem stanu dróg.

Wraz z Panem senatorem Piotr Masłowski chcemy rozpocząć dyskusję o funkcjonowaniu powiatu, jako ważnego elementu naszego samorządu. Jeśli masz pomysły na ciekawe rozwiązania, masz nowe spojrzenie na funkcjonowanie naszego powiatu i widzisz problemy do rozwiązania zachęcam do kontaktu.