Radny · 2 lutego, 2022 0

Stanowisko w sprawie CPK

Trwają konsultacje przebiegu linii kolejowych związanych z CPK. Dla naszej gminy planowane trasy wiążą się z bolesnymi konsekwencjami. Dziś przesłałem swoje uwagi do firmy Ergis.

Jestem zwolennikiem rozwoju zrównoważonego transportu i połączenia kolejowe traktuję jako przyszłość komunikacji zarówno lokalnej jak i międzynarodowej. Kolej jest środkiem transportu pozostawiającym stosunkowo niski ślad węglowy i mam świadomość konieczności rozwoju sieci kolejowych w Polsce i całej Europie. Rozbudowa sieci kolejowych musi się jednak dokonywać przy poszanowaniu lokalnych społeczności i maksymalnie wykorzystując istniejące zasoby.Zachęcam Państwa do udziału w konsultacjach szczegóły na stronie gminy) i przesyłaniu stosownych ankiet. Tylko razem możemy zatrzymać zdegradowanie naszej gminy.

Chciałbym również przypomnieć, że o sprawie CPK informowałem już mieszkańców dwa lata temu na portalu Lokalsi.net:


https://lokalsi.net/zglos-uwagi-do-planow-linii-szybkich-kolei-i-uratuj-swoja-gmine/

Zachęcam również by zgłaszać swoje uwagi w niniejszym temacie, biorąc udział w konsultacjach:
https://www.czerwionka-leszczyny.pl/…/Informac…/idn:9265