Radny / Społecznie · 27 października, 2023 0

Zostałem opiekunem Młodzieżowej Rady Samorządowej

Dzisiaj uczestniczyliśmy w sesji Rady Miejskiej, na której spośród zaproponowanych Kandydatów na Opiekuna Młodzieżowej Rady Samorządowej, Rada Miejska wybrała jednego Kandydata.

Oficjalnie mogę ogłosić, że zostałem Opiekunem MRM i jestem z tego bardzo dumny!

Zdjęcie: MRM